Authentieke handgemaakte producten

Algemene voorwaarden

01. RETOURNERING

Alle in de CharruaZ-estilo webshop bestelde producten kun je in beginsel, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag na ontvangst, terugsturen. Teruggave van het aankoopbedrag is enkel onder voorwaarden dat alle CharruaZ-estilo producten niet gedragen of beschadigd zijn. Het product moet verpakt zijn in de originele verpakking met het artikelnummer/identificatie code nog op het product bevestigd. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan behoudt CharruaZ-estilo zich het recht op schadeloosstelling. Het retourpakket dient voldoende gefrankeerd te worden. Pakketjes die onvoldoende gefrankeerd aankomen bij het CharruaZ-estilo worden niet geaccepteerd.

02. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

Alle in de CharruaZ-estilo webshop getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW.¬†De betalingsmogelijkheid staat aangegeven in de webshop.¬†Verzending in Nederland is gratis. Echter, de verzendkosten voor buitenlandse bestellingen bedragen ‚ā¨10,-

03. BESTELLINGEN WEIGEREN

Het staat CharruaZ-estilo vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij CharruaZ-estilo. Indien CharruaZ-estilo een online bestelling niet aanneemt, berichten wij dit onmiddellijk per email aan je.

04. TRANSPORTSCHADE

Indien geleverde producten duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dien je dit direct per email via info@CharruaZ-estilo.com te melden, zodat CharruaZ-estilo de hieruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor je wettelijke aansprakelijkheid.

05. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van CharruaZ-estilo tot het volledige factuurbedrag voor de uitgevoerde bestelling is voldaan.

06. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

CharruaZ-estilo vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerkt CharruaZ-estilo je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met je in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere je naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met CharruaZ-estilo sluit, is het noodzakelijk dat CharruaZ-estilo je persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. Je stemt er mee in dat CharruaZ-estilo je persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden. CharruaZ-estilo verstrekt overigens op geen enkele wijze je persoonsgegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

07. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

CharruaZ-estilo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van CharruaZ-estilo. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van CharruaZ-estilo. De aansprakelijkheid van CharruaZ-estilo en de door CharruaZ-estilo ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

08. AFBEELDINGEN EN MATEN

Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze webshop licht kunnen afwijken van het origineel. Daarnaast is elk product in onze collectie handgemaakt en kunnen er kleine verschillen bestaan met de getoonde afbeeldingen en maten.

Let op: Het cijfer in de CharruaZ-estilo producten correspondeert met de Nederlandse schoenmaat, zoals in onderstaand tabel is weergegeven.

Schoenmaat tabel dames en heren:

 maat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 GDL 4 5 6 7 8 9 0            
 GU 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
 maat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  
 AU 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  

 

Schoenmaat tabel kinderen:

 maat 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 KL 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 AK 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4